Category Archives: Aktualności

Informacja Przewodniczącego Piotra Dudy do Związkowców.

Kolejne kwartalne spotkanie Przewodniczących Organizacji Związkowych Regionu Płockiego.

Dnia 26.06. br. odbyło się kolejne spotkanie Przewodniczących Organizacji Związkowych Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na którym omawiano aktualną sytuację zakładów pracy a co się z tym wiąże Organizacji Związkowych funkcjonujących w dobie panowania pandemii koronawirusa.

Dyskutowano również nad dalszym rozwojem Regionu Płockiego i zwiększeniu uzwiązkowienia. Spotkanie było owocne, podyktowane ożywioną dyskusją.

Obchody Czerwca’76 w Płocku

Przeciwko wprowadzanym przez władze PRL drastycznym podwyżkom cen żywności zaprotestowało 25 czerwca 1976 r. ok. 80 tys. osób z 97 zakładów w 24 województwach. W Płocku, Radomiu i Ursusie odbyły się największe manifestacje, które przerodziły się w starcia z Milicją Obywatelską i ZOMO. Za udział w proteście osądzono łącznie 272 osoby, wobec których zapadły wyroki od kilku miesięcy nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wielu protestujących było aresztowanych, a następnie represjonowanych,     w tym zwalnianych z pracy (tzw. wilcze bilety). Po wystąpieniach robotniczych, w ramach spontanicznej akcji pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych, we wrześniu 1976 r. powstał KOR, pierwsza w PRL, jawna organizacja opozycyjna.

23 czerwca br. o godz. 14:30 przy pamiątkowym Kamieniu, przy Bramie Nr 2 PKN ORLEN S.A. w Płocku, z inicjatywy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., odbyły się uroczystości 44. rocznicy wydarzeń czerwca 1976 roku.

W uroczystości wziął udział Prezes Zarządu PKN ORLEN Pan Daniel Obajtek, Członkowie Zarządu oraz Kadra Menadżerska, Dyrektorzy i Komendanci, Prezesi i Członkowie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obecni byli również przedstawiciele związków zawodowych działających w PKN ORLEN, organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Regionu Płockiego, jak również Pracownicy PKN ORLEN i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski    w swoim wystąpieniu oddał hołd protestującym wówczas robotnikom, przybliżył historię ufundowania pamiątkowego kamienia i przypomniał, że wydarzenia Czerwca ‘76 roku w Płocku, Ursusie i Radomiu zaowocowały powstaniem demokratycznej opozycji, a następnie w 1980 roku NSZZ „Solidarność”.

Historię protestów z czerwca 1976 roku przypominał również Stefan Boczek, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – uczestnik tamtych wydarzeń.

Po przemowach odbyło się złożenie przez delegacje kwiatów pod obeliskiem oraz uroczyste odśpiewanie hymnu.