Category Archives: Aktualności

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze, biel i czerwień…”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” w dniu 11 listopada 2019 roku w Płocku świętował 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Uroczystości rozpoczęła msza św. za ojczyznę w katedrze, której przewodniczył biskup Mirosław Milewski. Po niej oddano hołd walczącym o Polskę przy Płycie Nieznanego Żołnierza pod budynkiem Odwachu gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu, pieśni patriotycznych oraz złożenie kwiatów.

Kwiaty zostały również złożone pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

Wielki Kapelan „Solidarności”

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w krótki aczkolwiek syntetyczny sposób chce ukazać nierozerwalność i wspólnotę z Błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko decydując się na wydanie kieszonkowej wersji książki w rocznicę 40-lecia NSZZ „Solidarność”. My jako członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego czcimy pamięć o naszym Kapelanie i Patronie, który męczeńską śmiercią, czyniąc prawdę o miłości, broniąc tych, którzy cierpieli prześladowanie nauczał: „Aby zło dobrem zwyciężać”.

Książeczka o bł. ks. Jerzym Popiełuszko

XXXV rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/odprawiona została uroczysta Msza św. w XXXV rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy św. nastąpiło wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Wybory uzupełniające w ZOZ NSZZ „Solidarność”przy Dr Oetker Dekor Sp z o. o. w Płocku

Dnia 25 września 2019 r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor  Sp z o.o. w Płocku we współpracy z Zarządem Regionu Płockiego NSZZ Solidarność przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. w Płocku. W Wyniku tych wyborów członkowie organizacji zakładowej wyłonili spośród dwójki kandydatów nowego przewodniczącego organizacji, w osobie Pawła Skalskiego.

Uroczysta Msza św. 6 października 2019 roku

W dniu 6 października 2019 r. odbędzie się w parafii św. Józefa w Płocku /cholerka/ odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uroczysta Msza św. 20 października 2019 roku

W dniu 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/ będzie odprawiona o godz. 12.30 uroczysta Msza św. dla uczczenia XXXV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

Poparcie kandydatury do Sejmu Pani Wioletty Kulpa

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął decyzję o poparciu Pani Wioletty Kulpa w wyborach parlamentarnych, jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko ZRP NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wobec uporczywego i istotnego utrudniania działalności Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie Dr Oetker Decor Sp. z o. o.

31 sierpień rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa 

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy 1 września 2019 roku (niedziela) członków naszego związku oraz sympatyków na Mszę Świętą, która odbędzie się w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (Cholerka) ul. Górna 1 o godz. 12.30 na uroczystość upamiętniającą 39 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

Wizyta Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w ZRP NSZZ „Solidarność”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” 28.08.2019 r. gościł Pana Profesora Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Andrzejem Burnat, Kol. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Pan Marek Martynowski Senator RP , Pani Wioletta Kulpa kandydatka do Sejmu RP, Pan Waldemar Humięcki kandydat do Sejmu RP.

Spotkanie poświęcone było głównie aktualnej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie k. Płocka oraz prezentacji Pana Ministra jako tzw. „jedynki” z okręgu Płocko-Ciechanowskiego.