Category Archives: Aktualności

Wybory w „Solidarności” oświatowej w Płocku

W dniu 2 marca 2018 r. w gościnnych murach Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Arcbp.A.J. Nowowiejskiego odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku z udziałem 100 delegatów /10 nie dotarło/ i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:
1. Jerzy Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płocku.
2. Stanisław Szkopek – Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej
3. Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor MKO w Warszawie- Delegatura w Płocku.
4. Wioletta Kulpa – Delegat Prezesa Orlenu ds. społeczności lokalnej.
5. Aleksandra Jadczak – kierownik Oddziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka
6. ks. Grzegorz Zakrzewski – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
Ks. Grzegorz poprowadził modlitwę w intencji Zebrania, a zaproszeni gości – oprócz informacji o działalności instytucji, które reprezentowali – życzyli udanych obrad i mądrych wyborów władz statutowych związku na kadencję 2018 – 2022.
Nim do nich doszło delegaci wysłuchali m.in. sprawozdań Przewodniczących: z działalności MKOiW /Zarząd/ i Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej oraz podjęli szereg uchwał np.:
– w/s liczby członków Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania
– w/s liczby członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej
– powołanie Prezydium MKOiW – scedowanie ustalenia liczby członków Prezydium na
Komisję Międzyzakładową.
Następnie odbyły się wybory:
– Przewodniczącego MKOiW, którym ponownie wybrano kol. Marka Krysztofiaka – mgr
historii, nauczyciela w III L.O. im. Marii Dąbrowskiej, radnego Rady Miasta Płocka.
– pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej/ w jej skład weszło ok. 30% nowych
osób/.
– członków MKR
– delegatów na Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
– delegatów na Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej Oświaty
W przerwach miedzy głosowaniami i liczeniem głosów delegaci uchwalili również uchwały:
– w/s reprezentowania NSZZ „Solidarność” wobec pracodawcy
– w/s zmian w regulaminie: Struktura organizacyjna MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w
Płocku oraz dwa apele do organów prowadzących placówki oświatowo – wychowawcze na
terenie objętym działalnością Organizacji Międzyzakładowej.
– w/s utworzenia „banku informacji” o nauczycielach poszukujących pracy
– w/s ograniczenia górnego zatrudniania nauczycieli
Zebranie zakończyło się podziękowaniem Przewodniczącego MKOiW dla dyrekcji Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości za pomoc w zorganizowaniu Zebrania Delegatów oraz Koncernu Paliwowego Orlen za częściowy sponsoring i tradycyjnym odśpiewaniem hymnu „Solidarności”, po którym nastąpiło wyprowadzenie sztandaru.

mgr Marek Krysztofiak
Przewodniczący Międzyzakładowej
Komisji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Płocku

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSCZarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Nagrodzono „Pracodawców Przyjaznych Pracownikom”


26 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodzono 27 firm, które wyróżniają się przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą współpracą ze związkami zawodowymi.
– Moment, w którym pracownicy wskazują swoich pracodawców jako tych, którzy powinni zostać nagrodzeni, za to, że traktują ich w sposób uczciwy, że przestrzegają zasad, jest momentem rzeczywiście niezwykłym. Mam wielki szacunek dla tych pracodawców, którzy zasad umieją przestrzegać, którzy nie ulegają pokusie pójścia na skróty, po to, żeby zarobić trochę więcej – mówił podczas gali prezydent RP Andrzej Duda.

– Państwo jesteście wzorem pracodawców, przedsiębiorców, którzy wychodzą ponad standardy kodeksu pracy, zawieracie układy zbiorowe pracy, wychodzicie ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo działają w waszych firmach społeczni inspektorzy pracy, bo w waszych zakładach funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe – przekonywał z kolei podczas gali przewodniczący KK NSZZ Solidarność.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne Solidarności. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.

Wyróżnienia przyznano po raz dziesiąty. W całej historii konkursu nagrodzono 182 pracodawców. Komisja wyłoniła w X edycji 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Nagrodzone firmy to:

1. Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole
2. Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
4. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży
6. PKP S.A. w Warszawie
7. Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku
8. LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
9. Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
10. Bulten Polska S.A. w Bielsku – Białej
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
12. ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
14. TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach
15. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
16. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim
17. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
18. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie
19. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej
20. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
21. Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
22. „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”
23. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie
24. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie
25. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
26. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
27. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie

bm

Oświadczenie Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

W załączeniu przedstawiamy oświadczenie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy dotyczące prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.

Oświadczenie

Usunięcie zbędnych ograniczeń wobec przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych


7 lutego na posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa rozpatrzono poselski projekt zmiany Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowniczych.
Zmiana ta ma na celu możliwość swobodnego wyboru przedstawiciela pracowników do rady nadzorczej. Przedstawiciel pracowników nie będzie musiał uzyskać pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu państwa i państwowych osób prawnych, nie będzie także musiał wypełniać wymogów edukacyjnych, a także co bardzo istotne, pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej nie będzie przesłanką uniemożliwiającą reprezentowanie pracowników w radzie nadzorczej.

Wniosek o dokonanie zmiany w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (druk sejmowy nr 2235) złożyła grupa posłów PiS reprezentowana przez posła Krzysztofa Kubowa.

Zostały zaproponowane także zmiany w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (ustawa z 3 sierpnia 1996 r.) wskazujące, że w przypadku gdy spółka , która powstała w wyniku komercjalizacji wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, wówczas także pracownicy podmiotów zależnych uprawnieni są do brania udziału w wyborze przedstawiciela do rady nadzorczej.

– Są to zmiany słuszne, które NSZZ Solidarność inspirował i w pełni popiera. Po pierwsze, pozwalają one na podjęcie przez pracowników autonomicznej decyzji co do osoby która wybierają na swojego przedstawiciela. Formalne wymogi wskazane w art. 19 ustawy muszą ustąpić w świetle zaufania, którym pracownicy obdarzają osobę wybieraną na ich przedstawiciela do rady nadzorczej – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. – Ważne są także zaproponowane zmiany w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, gdyż dostrzegają one wyzwania związane z powstawaniem struktur holdingowych i konieczności zagwarantowania prawa do partycypacji pracowniczej w takich strukturach – dodaje ekspertka.

Projekt ustawy został przyjęty przez Komisję z modyfikacjami przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Zaproszenie

Zapraszamy na Drogę Krzyżową Narodu Polskiego do Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu w dniu 16 lutego 2018 r. i na II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 01 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Przypominamy, iż w latach 80-tych i 90-tych Płocka Solidarność czynnie uczestniczyła w uroczystościach w Głogowcu.

Pielgrzymka do Głogowca (1)
II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Prezydent podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele


30 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 14:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.
Kiedy przed wielu laty byłem jeszcze chłopcem, to było w czasach, które określamy jako „słusznie minione”, była audycja „Teleranek”. I tam była taka piosenka „Niedziela z tatą, niedziela z mamą to najpiękniejszy w tygodniu dzień…”

Zachłysnęliśmy się tym wolnym rynkiem, wzrostem zamożności, wolnością, suwerennością, wszystkim tym, czego przez dziesięciolecia Polska nie miała. Ale w tym procesie zaszły też takie zmiany, które nie były dobre z punktu widzenia istotnych wartości, w szczególności związane z rodziną. Powszechny handel w niedzielę, który oznacza konieczność dla pracowników konieczność opuszczenia rodziny w ten dzień, który niegdyś był dniem wolnym. Parę miesięcy temu, kiedy robiłem zakupy z żoną w naszym osiedlowym sklepie, gdzie jesteśmy znanymi klientami, jedna z pań zapytała mnie, czy podpiszę ustawę o ograniczeniu handlu. Podziękowano mi w imieniu swoim i pracowników.

To moment bardzo istotny. Moment pokazania solidarności. Dziękuję za tę inicjatywę ustawodawczą, dziękuję Solidarności, dziękuje min. Rafalskiej. Dziękuję premier Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu za mądre podejście do tej ustawy.

– mówił Andrzej Duda.

Na tę chwilę czekaliśmy długo. Milion dwieście tys. pracujących w handlu czekało na ten moment. Jestem bardzo wzruszony, że w tak uroczystej formule złożył Pan podpis, Panie Prezydencie. Ostatnim tak ważnym dla nas podpisem było przywrócenie wieku emerytalnego, za co również dziękujemy.

To w przeciągu 28 lat trzeci projekt obywatelski, który przeszedł całą procedurę do podpisu prezydenta. I we wszystkich 3 projektach uczestniczyła Solidarność. 2005 rok – emerytury górnicze. 2010 rok – święto Trzech Króli. I ta ostatnia inicjatywa. To wielki krok do przodu w kierunku cywilizacji, jeśli chodzi o podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie pracowników.

Jestem bardzo wzruszony, bo jak przypomnę sobie ciężką drogę, którą przeszliśmy od zbierania podpisów, po podpis Pana Prezydenta to mogliśmy mieć moment zwątpienia. Ale prowadziliśmy dialog – z rządem, na komisjach sejmowych. Bardzo dziękuję za ten kompromis, bo były trudne momenty. Dziękuję, że na żadnym etapie procedowania tej ustawy, Pan Prezydent nigdy nie miał wątpliwości, że trzeba ograniczyć handel w niedzielę. Pani minister, dziękuję pani za ciężką pracę i wkład w tę ustawę. Dzięuję, że idziemy w pozytywnym kierunku. Dziękuję klubowi PiS za poparcie tego projektu. A tym, którzy głosowali przeciw – opozycji – podziękują pracownicy.

Chciałbym się zwrócić do przedsiębiorców, którzy będą usiłowali omijać te przepisy. Radzę im skupić się na poprawie warunków pracy w handlu, bo wspólnie z Inspekcją Pracy będziemy pilnować, aby przepisy były respektowane. Teraz będziemy się starać, aby kolejne grupy zawodowe mogły spędzać niedziele ze swymi rodzinami.

Niedziela to wspaniały dzień dla rodziny. I ta ustawa, dziś podpisana, to dopełnienie programu 500+. Bardzo za to dziękujemy.

– powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.
Od 1 marca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia. Z kolei od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Wyjątkiem będą dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ograniczenie handlu w niedziele ma objąć placówki handlowe. Jak napisano w ustawie, należy przez to rozumieć „wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych”.

W ustawie przewidziano katalog włączeń placówek, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. Dozwolony on będzie między innymi: w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych, w hotelach, placówkach kulturalnych i prowadzących działalność sportową. W niedziele zrobimy zakupy między innymi w placówkach handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej.

Właściciel sklepu będzie mógł otworzyć go w niedzielę, gdy sprzedaż będzie prowadził osobiście, „we własnym imieniu i na własny rachunek”.

„BIEGOWY AUTOBUS”

W imieniu kolegi Leszka Brzeskiego członka Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć w ramach „Biegowy Autobus” szczegóły jak niżej:

Autokar z napisem „Biegowy Autobus” na trasie: Płock – Grabina będzie przewoził chętnych Płocczan na zajęcia sportowo –rekreacyjne do Grabiny (biegi, nordic –walking, spacer) w każdą niedzielę. Pierwszy wyjazd 28.01.2018 r.
PRZEJAZD BEZPŁATNY (Sponsorem wyjazdu jest PKN Orlen)
Rozkład jazdy: (przystanki)
9.30 – Stacja paliw PKN Orlen – Lidl ul. Wyszogrodzka
9.32 – Hubalczyków
9.35 – Zielony Jar Podolszyce Północ
9.37 – Podolszyce
9.40 – Skotnickiego
9.43 – Armii Krajowej Podolszyce Południe
9.46 – Piaska Międzytorze
9.48 – Piękna
9.51 – Petropol Al. Jachowicza…
9.55 – ZOO Al. Kilińskiego
9.58 – Kościelna Radziwie
10.05 – Góry
10.10 – Grabina
Czas przeznaczony na zajęcia sportowo –rekreacyjne 10.15 – 11.45
Powrót z Grabiny 11.45. autokar wraca tą samą trasą.

Uwaga – Organizator przejazdu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo w czasie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Każdy z uczestników dobrowolnie wybiera rodzaj zajęć i odpowiada za swoje bezpieczeństwo, postępowanie i zachowanie.

W IMIENIU ORGANIZATORA SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Organizator: Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” Prezes klubu Leszek Brzeski tel. 604976123 www.viktoria-plock.pl

22 stycznia 1863 r. Powstanie styczniowe, tragiczny zryw ku niepodległości


22 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło Powstanie styczniowe. Objęło swym zasięgiem Litwę, obecną Białoruś i część współczesnej zachodniej Ukrainy. Pozostały po nim mogiły, mity i na czarno ubrane Polki.
Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka, ogłoszona na terenie Królestwa Polskiego, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. Polacy z obszaru ówczesnego Królestwa Polskiego byli wcielani do carskiego wojska. I to na skalę masową, a z 200 tys. Polaków, wcielanych w II połowie XIX wieku do armii, po 25 leniej służbie do ojczystego kraju powrócił co ósmy.
Powstanie było swoistym propaństwowym mitem, szczególnie przywoływanym w okresie międzywojennym, opiewanym w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego oraz za sprawą ponurych, a świetnych grafik Artura Grottgera. Wróciło jako temat na ekrany w filmie „Szwadron” reż. Juliusza Machulskiego. Temat wraca też jako tło dyskusji o sens bicia się za Polskę, nawet w sytuacjach beznadziejnych, bez szans na zwycięstwo.
Tymczasowy Rząd Narodowy wezwał naród do powstania przeciwko carskiej Rosji, gdy legła w gruzach naiwna koncepcja utrzymania resztek pozorów odrębności między Królestwem Polskim, a resztą imperium Romanowów.
22 stycznia 1863 r. sześć tysięcy powstańców zaatakowało silne rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Mimo, że w Królestwie stacjonowała blisko 100-tysięczna armia rosyjska początek powstania był sukcesem. Powstańcy zaskoczyli Rosjan.
Wojna miała charakter partyzancki, a walki oddziałów leśnych były prowadzone w sposób podjazdowy. Stoczono blisko 1200 bitew i potyczek.
W kwietniu 1864 roku aresztowano dyktatora powstania Romualda Traugutta i innych członków Rządu Narodowego. Cztery miesiące później stracono ich na stokach Cytadeli Warszawskiej.
Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Jego bilans był tragiczny. Zginęło w walkach ponad 30 tys. powstańców. Drugie tyle zesłano na Sybir (około 38 tys.). Co najmniej 670 powstańców skazano na karę śmierci i wyroki wykonano (skalę zbrodni bolszewizmu pokazuje fakt, iż w 1940 roku sowieci tylu oficerów polskich mordowali co dzień, od świtu do południa, w lasach Katynia i w piwnicach katowni Tweru i Charkowa), a 10 tys. z nich wyemigrowało.
Czy walka miała sens?
Przy skali barbarzyństwa sowietów od 1917 roku, a na terenach II RP po 17 września 1939 roku ten upływ powstańczej krwi był może i mniejszy, ale skala katastrofy narodowej porównywalna.
Po upadku powstania zlikwidowano autonomię Królestwa Polskiego, wielu miastom odebrano prawa miejskie, co doprowadziło je do upadku, odbierano majątki szlachcie, przetrącony został polski kręgosłup gospodarczy.
Koniec powstania obwieszczało powieszenie ostatniego dowódcy oddziału powstańczego ks. Stanisława Brzózki 23 maja1865 r. Powstanie, mimo klęski, to było wielkie dziedzictwo ducha. Trzeba było jednak pól wieku, zamachu w Sarajewie i wielkiej wojny by przyniosło ono realny kształt.
– Żadna z naszych walk wolnościowych nie miała nadziei na zwycięstwo. Zaskakujące jest, ze najmniej szans miała ona w momencie rozpoczęcia, a wróg był przynajmniej dwudziestokrotnie silniejszy. Zdrowy rozsadek cofnąłby się przed takim przedsięwzięciem. Nasza historia nie uczy logiki. Uczy, to jest w niej pocieszające i wzniosłe, że w życiu narodów sens mają i takie pojęcia jak odwaga, męstwo, przywiązanie do ideałów – pisał przed laty węgierski pisarz Gyula Illyes.
Zadziwiająca jest zbieżność jego słów ze słowami, które mogliśmy użyć do opisu naszej historii.
Klęska spowodowała nie tylko straty majątkowe i ludzkie w polskim stanie posiadania. Zniknęło też formalnie odrębne od cesarstwa Rosji Królestwo Polskie, stając się Przywiślańskim Krajem. Prześladowania dotknęły Kościół rzymskokatolicki i unitów.
Jego skutkiem, z perspektywy lat pozytywnym było to, iż car Rosji, odciągając chłopów od powstania, wydał ukaz o ich uwłaszczeniu w Królestwie Polskim.
Powstania, mimo klęsk, w świadomości narodu kształtowały i utrwalały pragnienie wolności. Polska w 1918 roku odziedziczyła po pokoleniu Powstania styczniowego bogaty spadek ducha, łącząc wartości narodowe, państwowe i religijne. Jednak nie odziedziczyła umiejętności „polityki realnej” bo tej nie było. Nie nauczyliśmy się też zadania ochrony zasobów biologicznych, kulturowych i ekonomicznych narodu, traktowanego jako główny cel polityczny i militarny.
– Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni – śpiewano partyzantom w 1863 roku. Szanse na zwycięstwo były bowiem iluzoryczne.
Czy warto było? Odpowiedź zależy od tego, jaka jest druga strona „rachunku”. A drugą stroną rachunku jest niepodległość.
Artur S. Górski

Wyniki postępowań ws. zapytań ofertowych.

Wyniki postępowań ws. zapytań ofertowych dla potrzeb projektu „Partnerzy społeczni siłą dialogu społecznego”dot.:

1. Usługi szkoleniowej
Usługa szkoleniowa

2. Usługi hotelowej i restauracyjnej
Usługa hotelowa i rest.

3. Usługi transportowej
Usługa transportowa