Category Archives: Aktualności

Wesołych Świąt

13 grudnia – stan wojenny

Stan wojenny rozpoczął się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, został zawieszony 31 grudnia 1982, a zakończył się 22 lipca 1983 roku, po 586 dniach. Wczoraj minęła 39. rocznica tych wydarzeń.

To były tragiczne dni historii naszej Ojczyzny. Niektórzy do dziś wspominają brak „Teleranka”, ale to najbardziej humorystyczne ze wspomnień. Na ulicach pojawiły się czołgi, wozy opancerzone, wojsko, ZOMO. Nie można zapomnieć również o tym, że w wyniku stanu wojennego życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników podczas tłumienia strajku w kopalni „Wujek” w Katowicach. Historia różnie ocenia te wydarzenia, niewątpliwie były to jednak tragiczne dni na kartach przeszłości Polski. Pamiętając o tych zabitych, internowanych i tych, którym złamano życie Zarząd Regionu Płockiego zorganizował na płockiej „Cholerce” w parafii św. Józefa Rzemieślnika msze św. w intencji tych osób oraz członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

Wcześniej złożono kwiaty pod pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Protestów Robotniczych na płockiej „Stanisławówce” Kwiaty złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S” Andrzej Burnat wraz z zastępcami,kol. Henryk Kleczkowski Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w PKN Orlen S.A, senator R.P. Marek Martynowski wraz z Panią Marleną Mazurską kierownikiem Delegatury MUW w Warszawie.

Tydzień szacunku dla pracownika handlu

– Handlowa „Solidarność” przygotowała specjalną akcję w obronie pracowników handlu.
Na czym polega?

– Od 14 do 20 grudnia organizujemy „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”. Chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przed świątecznego. Zamierzamy dotrzeć z przekazem do pracodawców, aby docenili pracowników, nagrodzili ich finansowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii. Chcemy także przekonać rządzącym, aby wprowadzili odpowiednie przepisy dotyczące unormowania czasu pracy w handlu. Dzisiaj w wielu sieciach handlowych ludzie pracują po kilkanaście godzin dziennie. Chcemy też, by pracownicy handlu, ze względu na to, że są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem, byli jedną z grup zawodowych, która będzie mogła się zaszczepić w pierwszej kolejności. To niezwykle ważne nie tylko dla nich, ale również z uwagi na zdrowie klientów. Chcemy również poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. W pandemii, kiedy osoby zatrudnione w handlu pracują praktycznie „na okrągło”, niedziela jest jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły.
Prosimy również klientów o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zrozumienie i wsparcie naszej akcji.
Przygotowaliśmy petycję skierowaną do rządu i pracodawców. Można ją podpisać drogą elektroniczną na stronie www.solidarnoscwhandlu.pl oraz facebook.com o co gorąco do wszystkich apelujemy.