Category Archives: Aktualności

Wielki Kapelan „Solidarności”

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w krótki aczkolwiek syntetyczny sposób chce ukazać nierozerwalność i wspólnotę z Błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko decydując się na wydanie kieszonkowej wersji książki w rocznicę 40-lecia NSZZ „Solidarność”. My jako członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego czcimy pamięć o naszym Kapelanie i Patronie, który męczeńską śmiercią, czyniąc prawdę o miłości, broniąc tych, którzy cierpieli prześladowanie nauczał: „Aby zło dobrem zwyciężać”.

Książeczka o bł. ks. Jerzym Popiełuszko

XXXV rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/odprawiona została uroczysta Msza św. w XXXV rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy św. nastąpiło wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Wybory uzupełniające w ZOZ NSZZ „Solidarność”przy Dr Oetker Dekor Sp z o. o. w Płocku

Dnia 25 września 2019 r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor  Sp z o.o. w Płocku we współpracy z Zarządem Regionu Płockiego NSZZ Solidarność przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. w Płocku. W Wyniku tych wyborów członkowie organizacji zakładowej wyłonili spośród dwójki kandydatów nowego przewodniczącego organizacji, w osobie Pawła Skalskiego.

Uroczysta Msza św. 6 października 2019 roku

W dniu 6 października 2019 r. odbędzie się w parafii św. Józefa w Płocku /cholerka/ odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uroczysta Msza św. 20 października 2019 roku

W dniu 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/ będzie odprawiona o godz. 12.30 uroczysta Msza św. dla uczczenia XXXV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

Poparcie kandydatury do Sejmu Pani Wioletty Kulpa

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął decyzję o poparciu Pani Wioletty Kulpa w wyborach parlamentarnych, jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko ZRP NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wobec uporczywego i istotnego utrudniania działalności Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie Dr Oetker Decor Sp. z o. o.

31 sierpień rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa 

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy 1 września 2019 roku (niedziela) członków naszego związku oraz sympatyków na Mszę Świętą, która odbędzie się w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (Cholerka) ul. Górna 1 o godz. 12.30 na uroczystość upamiętniającą 39 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

Wizyta Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w ZRP NSZZ „Solidarność”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” 28.08.2019 r. gościł Pana Profesora Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Andrzejem Burnat, Kol. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Pan Marek Martynowski Senator RP , Pani Wioletta Kulpa kandydatka do Sejmu RP, Pan Waldemar Humięcki kandydat do Sejmu RP.

Spotkanie poświęcone było głównie aktualnej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie k. Płocka oraz prezentacji Pana Ministra jako tzw. „jedynki” z okręgu Płocko-Ciechanowskiego.

XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Zapraszamy do uczestnictwa  w  XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 14-15.09.2019 r.

Zapisy w sekretariacie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w godzinach 7.30-15.00 pod numerem 24/262 88 33 do dnia 11 września 2019 roku.