Category Archives: Aktualności

Uchwała KK nr 10/19 ws. programu pilotażowego pn. „Rozwój Związku”

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19124-uchwala-kk-nr-10-19-ws-programu-pilotazowego-pn-rozwoj-zwiazku

Stanowisko KK nr 19/19 ws. propozycji klimatycznych Komisji Europejskiej

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19127-stanowisko-kk-nr-19-19-ws-propozycji-klimatycznych-komisji-europejskiej

Stanowisko KK nr 18/19 ws. zwrotu tablic z 21. postulatami Sierpnia 1980 r.

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19126-stanowisko-kk-nr-18-19-ws-zwrotu-tablic-z-21-postulatami-sierpnia-1980-r

Stanowisko KK nr 17/19 ws. projektu zmiany ustawy dezubekizacyjnej

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19125-stanowisko-kk-nr-17-19-ws-projektu-zmiany-ustawy-dezubekizacyjnej

Zapraszamy!

„Polska unosiła się na skrzydłach wtedy bo to był czas solidarności. W jednej chwili, 13 grudnia, wszystkie nadzieje zniknęły…”

Koleżanki i Koledzy !

                             Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” 13 grudnia br. (piątek) zaprasza wszystkich naszych członków oraz sympatyków na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół), na godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”.

Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty.

Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych, oraz aktywne włączenie się do uroczystości.

W tym dniu bądźmy wszyscy razem.

 

Pozdrawiam

Andrzej Burnat

Przewodniczący

Zarządu Regionu Połockiego

NSZZ “Solidarność”

 

 

 

W obronie praw związkowych…

9 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska z Warszawy, Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy. Bezpośrednim powodem zwolnienia były wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP  i warunków pracy. Bezprawnie zwolnieni za obronę wszystkich pracowników.

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze, biel i czerwień…”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” w dniu 11 listopada 2019 roku w Płocku świętował 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Uroczystości rozpoczęła msza św. za ojczyznę w katedrze, której przewodniczył biskup Mirosław Milewski. Po niej oddano hołd walczącym o Polskę przy Płycie Nieznanego Żołnierza pod budynkiem Odwachu gdzie nastąpiło odśpiewanie hymnu, pieśni patriotycznych oraz złożenie kwiatów.

Kwiaty zostały również złożone pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

Wielki Kapelan „Solidarności”

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w krótki aczkolwiek syntetyczny sposób chce ukazać nierozerwalność i wspólnotę z Błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko decydując się na wydanie kieszonkowej wersji książki w rocznicę 40-lecia NSZZ „Solidarność”. My jako członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego czcimy pamięć o naszym Kapelanie i Patronie, który męczeńską śmiercią, czyniąc prawdę o miłości, broniąc tych, którzy cierpieli prześladowanie nauczał: „Aby zło dobrem zwyciężać”.

Książeczka o bł. ks. Jerzym Popiełuszko

XXXV rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/odprawiona została uroczysta Msza św. w XXXV rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. Podczas Mszy św. nastąpiło wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Wybory uzupełniające w ZOZ NSZZ „Solidarność”przy Dr Oetker Dekor Sp z o. o. w Płocku

Dnia 25 września 2019 r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor  Sp z o.o. w Płocku we współpracy z Zarządem Regionu Płockiego NSZZ Solidarność przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. w Płocku. W Wyniku tych wyborów członkowie organizacji zakładowej wyłonili spośród dwójki kandydatów nowego przewodniczącego organizacji, w osobie Pawła Skalskiego.