Category Archives: Aktualności

Spotkanie Opłatkowe Płockiej „Solidarności”

Odeszła do wieczności wyjątkowa osobowość…

W imieniu rodziny z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła do wieczności wyjątkowa osobowość dla płockiej jak i ogólnopolskiej “Solidarności” ( jedyna kobieta w prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” w 1980 roku) dr n. med. Grażyna Przybylska-Wendt.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia są czasem, w którym ludzie dobrej woli stają się sobie szczególnie bliscy i serdeczni, to czas ciepła, nadziei i radości.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia  pokoju, pogody ducha, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań, a także czasu wolnego od trosk i zmartwień. Niech każdy dzień Nowego 2020 Roku przyniesie nam wiele szczęśliwych zdarzeń i spełnia nasze zamierzenia, a także daje wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zastępca Przewodniczącego        Przewodniczący         Zastępca Przewodniczącego           

 Stefan Boczek                      Andrzej Burnat            Stanisław Szkopek                          

Płock, Boże Narodzenie, 2019 r.

Pamiętamy…

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymanie działaczy opozycji i „Solidarności”.

 Region Płocki NSZZ „Solidarność” dnia 13 grudnia br. (piątek) w kościele płockiej „Stanisławówki” obchodził 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Uchwała KK nr 10/19 ws. programu pilotażowego pn. „Rozwój Związku”

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19124-uchwala-kk-nr-10-19-ws-programu-pilotazowego-pn-rozwoj-zwiazku

Stanowisko KK nr 19/19 ws. propozycji klimatycznych Komisji Europejskiej

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19127-stanowisko-kk-nr-19-19-ws-propozycji-klimatycznych-komisji-europejskiej

Stanowisko KK nr 18/19 ws. zwrotu tablic z 21. postulatami Sierpnia 1980 r.

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19126-stanowisko-kk-nr-18-19-ws-zwrotu-tablic-z-21-postulatami-sierpnia-1980-r

Stanowisko KK nr 17/19 ws. projektu zmiany ustawy dezubekizacyjnej

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/biuro-prezydium-kk/komisja-krajowa/item/19125-stanowisko-kk-nr-17-19-ws-projektu-zmiany-ustawy-dezubekizacyjnej

Zapraszamy!

„Polska unosiła się na skrzydłach wtedy bo to był czas solidarności. W jednej chwili, 13 grudnia, wszystkie nadzieje zniknęły…”

Koleżanki i Koledzy !

                             Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” 13 grudnia br. (piątek) zaprasza wszystkich naszych członków oraz sympatyków na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół), na godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”.

Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty.

Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych, oraz aktywne włączenie się do uroczystości.

W tym dniu bądźmy wszyscy razem.

 

Pozdrawiam

Andrzej Burnat

Przewodniczący

Zarządu Regionu Połockiego

NSZZ “Solidarność”

 

 

 

W obronie praw związkowych…

9 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama Polska z Warszawy, Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy. Bezpośrednim powodem zwolnienia były wpisy na portalach społecznościowych informujące o łamaniu przepisów BHP  i warunków pracy. Bezprawnie zwolnieni za obronę wszystkich pracowników.