Category Archives: Aktualności

Poparcie kandydatury do Sejmu Pani Wioletty Kulpa

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął decyzję o poparciu Pani Wioletty Kulpa w wyborach parlamentarnych, jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko ZRP NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wobec uporczywego i istotnego utrudniania działalności Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie Dr Oetker Decor Sp. z o. o.

31 sierpień rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa 

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy 1 września 2019 roku (niedziela) członków naszego związku oraz sympatyków na Mszę Świętą, która odbędzie się w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (Cholerka) ul. Górna 1 o godz. 12.30 na uroczystość upamiętniającą 39 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

Wizyta Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w ZRP NSZZ „Solidarność”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” 28.08.2019 r. gościł Pana Profesora Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Andrzejem Burnat, Kol. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Pan Marek Martynowski Senator RP , Pani Wioletta Kulpa kandydatka do Sejmu RP, Pan Waldemar Humięcki kandydat do Sejmu RP.

Spotkanie poświęcone było głównie aktualnej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie k. Płocka oraz prezentacji Pana Ministra jako tzw. „jedynki” z okręgu Płocko-Ciechanowskiego.

XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Zapraszamy do uczestnictwa  w  XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 14-15.09.2019 r.

Zapisy w sekretariacie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w godzinach 7.30-15.00 pod numerem 24/262 88 33 do dnia 11 września 2019 roku.

Koniec monopolu związkowego w policji! Ustawa przyjęta przez Sejm!

Nowa ustawa zezwala, aby każdy funkcjonariusz policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej mógł zrzeszać się w związku zawodowym, który sobie sam wybierze. Dla „Solidarności” ustawa zaproponowana przez prezydenta i przyjęta dzisiaj przez sejm jest realizacją Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.
Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się oraz, że nikt nie może zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. „Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych praw.
Możliwość swobodnego zrzeszania się, zrzeszania w wybranym przez siebie związku zawodowym lub możliwość założenia własnego związku zawodowego jest niezbywalnym prawem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, że w tym zakresie nie może być ograniczone prawo żadnego człowieka
– podkreślał Henryk Nakonieczny, członek prezydium „S”.
Dziękuje Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych
– dodaje.
W kwestii pluralizmu związkowego wypowiedział się też Europejski Trybunał Praw Człowieka. Uznał on, że nie mogą być naruszane prawa człowieka takie jak prawo do swobodnego zrzeszania się (prawa podmiotowe), mogą natomiast być w jakieś mierze ograniczone prawa takie jak, na przykład, prawo do strajku (prawa przedmiotowe).

TYSOL. Opublikowano dnia 18.07.2019 18:11

XVI Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.

Dziękujemy ks. Tadeuszowi – Duszpasterzowi Ludzi Pracy Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”


30 czerwca br. ks. Tadeusz Łebkowski Duszpasterz Ludzi Pracy w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność” odszedł na zasłużoną emeryturę.
Ślady pracy Księdza Tadeusza na rzecz Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dostrzegamy wokół, a ślady pracy duszpasterskiej tkwią w naszych umysłach i sercach.

Dziękujemy za Twoją otwartość, umiejętność dobrej współpracy, wspólne długie rozmowy i wzajemne zaufanie. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas – „Ludzi Solidarności”.
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Przyjazny pracodawca. Ruszyła XII edycja!


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło rozpoczęcie XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wnioski można zgłaszać od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania.
Regulamin_PPP_2019
zalacznik_1_2019
zalacznik_2_2019

Zniżki na ubezpieczenia w PZU dla członków Solidarności


Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.
Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.
Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach NSZZ Solidarność.
www.tysol.pl