Sekcja Ch

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Hotelu Podkowa w Płocku, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność.

 

Z uwagi na fakt, iż kilka miesięcy temu, Zbigniew Cegliński Przewodniczący Rady Sekcji w związku z odejściem na emeryturę, przestał pełnić funkcję Przewodniczącego SKPN, zwołano Walne Zebranie Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Gośćmi WZD SKPN byli: Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ( ds. struktur branżowych) – Bogdan Kubiak, Przewodniczący SPCH – Mirosław Miara, Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego – Jerzy Obrębski.

Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego został Henryk Kleczkowski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej PKN ORLEN S.A.

Henryk Kleczkowski, to od wielu lat lider związkowy w PKN ORLEN S.A., jak również w Sekcji Krajowej, do tej pory był również w obecnej kadencji członkiem Komisji Rewizyjnej w SPCH. Po objęciu funkcji Przewodniczącego Sekcji Krajowej, zgodnie ze Statutem, zostanie automatycznie również członkiem Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego (po złożeniu rezygnacji z członka KR).

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Sekcji, przystąpiono do wyborów uzupełniających członka Rady Sekcji. Na to stanowisko zgłoszono i wybrano – Zbigniewa Ceglińskiego, który owszem odszedł na emeryturę, ale zadeklarował chęć uczestniczenia w pracach Sekcji, deklaracja ta jak widać po wyborze została przez wszystkich zaakceptowana.

Podczas obrad zaproszeni goście, mieli możliwość zabrania głosu i udziału w dyskusji. Wiceprzewodniczący KK – Bogdan Kubiak w swoim wystąpieniu szczegółowo omawiał zbliżające się obchody XXXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Przewodniczący SPCH – Miara Mirosław, poruszył temat koniecznych zmian w Statucie a Przewodniczący Regionu Płockiego – Jerzy Obrębski przedstawił program obchodów jubileuszowych na terenie Regionu. Przedstawiciele poszczególnych firm wchodzących w skład SKPN, przedstawili sytuacje w swoich firmach. Na zakończenie obrad Delegaci WZD SKPN, przegłosowali apel w którym zwracają się do wszystkich członków związku o wzmożoną działalność w temacie pozyskiwania członków związku.