Plan szkoleń w Regionie Płockim

Plan zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                           Regionu Płockiego na rok 2021.

  1. Narzędzia wspomagające działalność związkową:

(szkolenie dla nowych organizacji związkowych)

  • Zarządzanie wydatkami organizacji związkowej i dokumentami księgowymi,
  • Zasady tworzenia profesjonalnych pism związkowych, uchwał, protokołów,
  • Tworzenie bazy danych,
  • Mobilna archiwizacja pism związkowych

       2.  Tworzenie strategii rozwoju własnej organizacji związkowej;  Organizowanie pracowników w Związek. (szkolenie dla nowych  organizacji związkowych)

         3. Mobbing w miejscu pracy.  (maj i czerwiec 2021)

         4. Dyskryminacja i nierówne traktowanie w miejscu pracy (maj i  czerwiec 2021)

         5. Szkolenie dla SIP (normy czasu pracy, praca w godzinach  nadliczbowych, systemy rozliczenia czasu pracy, praca w warunkach uciążliwych)    

szkolenie stacjonarne

  1. Warsztaty. Rozwój związku, pozyskiwanie nowych członków związku.
  2. Spory zbiorowe. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.
  3. Bieżące zmiany w prawie pracy, merytoryczne i praktyczne przygotowanie do negocjacji ZUZP z pracodawcami. 
  4. Odpowiedzialność prawna działacza związkowego, ochrona związkowa członka związku i działacza związkowego, organizowanie pracy działacza związkowego, wzory pism do pracodawcy, dokumentacja organizacji związkowej.

Umieszczone powyżej propozycje i terminy szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy informować.