W środę 6 maja br. w siedzibie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Sekcji Młodych , które poprowadził Koordynator Regionalny Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Łukasz Kryszczak.  Młodzi związkowcy omówili problemy z jakimi się borykają w swojej działalności , a także wyznaczyli sobie pierwsze cele m,in. szkolenie młodych działaczy, dotarcie do ludzi młodych, a także unowocześnienie wizerunku związku.

Następne spotkanie Sekcji Młodych odbędzie się na początku czerwca, na którym młodzi działacze wybiorą swoich liderów.

Osoby chętne do przystąpienia w struktury Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do sekretariatu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Łukasz Kryszczak  tel. kont. 511-0778-655

Łukasz