SM 1SM 2SM 3

 

Koordynatorem Sekcji Młodych w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność” został Kol. Łukasz Kryszczak

Według najnowszych planów, Kongres założycielski Sekcji Młodych odbędzie się najpóźniej w sierpniu br. Wczoraj w Kielcach zakończyło się spotkanie młodych liderów związkowych, reprezentujących zakłady pracy z różnych regionów i branż. Blisko 40 reprezentantów  struktur związkowych wybrało Tymczasową Radę Sekcji Młodych, koordynatorów regionalnych oraz ustaliło najpilniejsze zadania.

 

Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” na posiedzeniu KK w dniu 18 listopada 2014 r. w Gdańsku zainicjował odbudowanie struktury młodych w Związku. Młodzi ludzie otrzymali zielone światło do działania. Ze zgłoszonych przez regiony i sekretariaty  branżowe osób utworzyła się grupa robocza, która po raz pierwszy spotkała się w lutym w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

 

Prace kontynuowano na spotkaniu w Kielcach, na którym wybrano Tymczasową Radę Sekcji Młodych. Przewodniczącym Rady Sekcji został wybrany Włodzimierz Broda (Volkswagen Polkowice – Region Zagłębie Miedziowe, 600-970-488). Do prezydium wybrani zostali Marcin Gallo (Poczta Polska – Region Wielkopolska), Marek Dębski (Cukrownia Krasnystaw – Region Mazowsze), Ksenia Ulanowicz-Sienkiel (Eurobank Zabrze – Region Śląsko-Dąbrowski) i Rafał Jakubowicz (Pogotowie Ratunkowe – Region Podkarpacie). Poza tym wybrano 13 koordynatorów regionalnych, których zadaniem będzie budowa struktur młodych w poszczególnych Zarządach Regionów.

 

Młodzi liderzy ustalili także zadania na najbliższe miesiące, do których należą stworzenie regulaminu Sekcji Młodych, zorganizowanie struktur w regionach, doprowadzenie do Kongresu założycielskiego do sierpnia b.r. Poza tym skupiono się na sposobach rozpowszechniania informacji o działaniach młodych poprzez utworzenie funpaga na facebook i strony internetowej sekcji.

 

Natomiast priorytetami Sekcji Młodych będą działania nad unowocześnieniem wizerunku Związku, włączanie się w rozwój NSZZ „Solidarność”,  udział w akcjach związkowych, manifestacjach, happeningach, ale i obchodach m.in. z okazji uczczenia 35-lecia powstania „Solidarności” oraz wartę nad grobem patrona Związku ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad sposobami docierania do ludzi młodych na poziomie lokalnym. Wykreowano szereg pomysłów takich jak spotkania ze studentami na uczelniach, zachęcanie najbliższego otoczenia do „Solidarności”, integrowanie ludzi młodych do nowej Sekcji będącej platformą, z którą młodzi ludzie mogą się identyfikować i realizować swoje pomysły.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK, Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Związku oraz Karolina Kubacka. Komisja Krajowa wesprze Sekcję Młodych w budowaniu struktury oraz zaangażuje się w rozwój kompetencji młodych liderów poprzez konferencje, warsztaty i szkolenia.

http://www.solidarnosc.org.pl/