WYBORY SAMORZĄDOWE

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w dniu 20 września 2018 r. udzielił poparcia dla członków NSZZ „Solidarność” startujących w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

Zarząd Regionu Płockiego z zadowoleniem przyjął fakt kandydowania wielu członków i działaczy NSZZ „Solidarność” w zbliżających się wyborach samorządowych. Region Płocki NSZZ „Solidarność” udziela Koleżankom i Kolegom szczególnego wsparcia w przekonaniu, że w swojej działalności publicznej dołożą wszelkich starań dla realizacji statutowych celów związku, kierując się nadrzędną zasadą pracy dla dobra i pożytku wspólnoty, którą reprezentują.

Kandydaci do Rady Sejmiku Wojewódzkiego:

Artur Czapliński

Mirosław Milewski

Kandydaci do Rady Miasta

Marek Krysztofiak

Andrzej Aleksandrowicz

Edward Bogdan

Leszek Brzeski

Mariusz Nosarzewski

Mirosława Wojkowska

21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. ODDAJEMY NA WAS GŁOS.

PŁOCKA „SOLIDARNOŚĆ”