Harmonogram posiedzeń Prezydium i ZRP w 2017 r.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 02.02.2017 r. podjął uchwałę zatwierdzającą niżej przedstawiony harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Regionu Płockiego na rok 2017.

Luty                 02.02.2017 r.

Marzec            17.03.2017 r.

Kwiecień        13.04.2017 r.

Maj                  18.05.2017 r.

Czerwiec        22.06.2017 r.

Lipiec  Sierpień – wg potrzeb

Wrzesień       21.09.2017 r.

Październik  19.10.2017 r.

Listopad       16.11.2017 r.

Grudzień      14.12.2017 r. (spotkanie opłatkowe).