Harmonogram posiedzeń Prezydium i ZRP w 2018 r.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 08.02.2018 r. podjął uchwałę zatwierdzającą niżej przedstawiony harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Regionu Płockiego na rok 2018.

Luty 08.02.2018 r.
Marzec 15.03.2018 r.
Kwiecień 19.04.2018 r.
Maj 17.05.2018 r.
Czerwiec 14.06.2018 r.
Lipiec (wg potrzeb)
Sierpień (wg potrzeb)
Wrzesień 20.09.2018 r.
Październik 19.10.2018 r.
Listopad 15.11.2018 r.
Grudzień 20.12.2018 r. spotkanie opłatkowe