Harmonogram posiedzeń Prezydium i ZRP w 2019 r.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 25.01.2019 r. podjął uchwałę zatwierdzającą niżej przedstawiony harmonogram posiedzeń Prezydium i Zarządu Regionu Płockiego na rok 2019.
Styczeń 25.01.2019 r. (w Sierpcu)
Luty 21.02.2019 r.
Marzec 21.03.2019 r.
Kwiecień 18.04.2019 r.
Maj 23.05.2019 r.
Czerwiec 27.06.2019 r.
Lipiec (wg potrzeb)
Sierpień (wg potrzeb)
Wrzesień 12.09.2019 r.
Październik 17.10.2019 r.
Listopad 21.11.2019 r.
Grudzień 19.12.2019 r. spotkanie opłatkowe