Plan szkoleń w Regionie Płockim

Propozycje zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                                Regionu Płockiego na rok 2018

Plan szkoleń na rok 2018
Uchwała ws. obciążenia za szkolenie

Umieszczone powyżej propozycje  szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie.