Plan szkoleń w Regionie Płockim

Propozycje zagadnień, tematów szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”

                                Regionu Płockiego na rok 2017

Plan szkoleń na rok 2017

Uchwała ws. obciążenia za szkolenie

Umieszczone powyżej propozycje  szkoleń mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zarządu Regionu Płockiego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji będziemy bezpośrednio informowali osoby, które przesłały zgłoszenie na szkolenie w określonym temacie.

Szkolenia w miarę możliwości odbywać się będą w siedzibie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w formie 1 – 2 – 3 dniowych szkoleń. W pierwszym dniu szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.45