Pielgrzymka do Lichenia 2018 r.

22 kwietnia 2018 r. Rada Oddziału w Sierpcu Regionu Płockiego NSZZ „S” była organizatorem wyjazdu na pielgrzymkę do Matki Boskiej Licheńskiej. W pielgrzymce udział wzięło 45 osób. Najpierw złożono kwiaty i zapalono znicze na tamie we Włocławku, miejscu wrzucenia do Wisły bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie delegacja sierpeckiej NSZZ „S” wzięła udział w głównych uroczystościach organizowanych przez Region Konin NSZZ „S”. Po mszy świętej, w imieniu Regionu Płockiego NSZZ „S” złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Józef Mróz