Harmonogram zebrań Zarządu Oddziału w Sierpcu

13 stycznia

22 lutego

24 marca

28 kwietnia

27 maja

23 czerwca

lipiec-sierpień według potrzeb

22 września

27 października

24 listopada

11 grudnia- spotkanie wigilijne