Harmonogram zebrań Zarządu Oddziału w Sierpcu w 2018 r.

31 stycznia

22 lutego

22 marca

26 kwietnia

24 maja

21 czerwca

lipiec-sierpień według potrzeb

20 września

25 października

23 listopada

16 grudnia- uroczystości rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – spotkanie wigilijne