Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału w Sierpcu w 2019 r.

18 stycznia

28 lutego

28 marca

25 kwietnia

30 maja

27 czerwca

lipiec-sierpień według potrzeb

5 września

24 października

28 listopada

8 grudnia- uroczystości rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – spotkanie wigilijne