Sierpc

Sierpc (2) Sierpc (8) Sierpc (14)233

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu- Region Płocki

na kadencję 2014 – 2018

  1. Józef Mróz – Przewodniczący    e-mail: jmroz62@wp.pl
  2. Roman Brzozowiec
  3. Andrzej Gąsiorowski
  4. Janusz Buczyński
  5. Roman Mazurowski
  6. Iza Radwańska
  7. Mirosława Sawicka
  8. Wiesław Lewandowski

234

Biuro: 09-200 Sierpc Armii Krajowej 1

tel. (24) 2753086, e-mail: nszzsolidarnoscsierpc@wp.pl