Sierpc

Sierpc (2) Sierpc (8) Sierpc (14)233

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu- Region Płocki

na kadencję 2018 – 2012

  1. Józef Mróz – Przewodniczący    e-mail: jmroz62@wp.pl

 

  1. Elżbieta Gąsiorowska – Z-ca Przewodniczącego

 

  1. Agnieszka Sadowska

 

  1. Roman Mazurowski

 

  1. Krzysztof Studziński

 

            Mirosława Sawicka

 

Biuro: 09-200 Sierpc Armii Krajowej 1

tel. (24) 2753086, e-mail: nszzsolidarnoscsierpc@wp.pl