Sierpc

Sierpc (2) Sierpc (8) Sierpc (14)233

Rada Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sierpcu- Region Płocki

na kadencję 2018 – 2012

  Józef Mróz – Przewodniczący    e-mail: jmroz62@wp.pl
  Elżbieta Gąsiorowska – Z-ca Przewodniczącego
  Agnieszka Sadowska
  Roman Mazurowski
  Krzysztof Studziński
  Mirosława Sawicka

234

Biuro: 09-200 Sierpc Armii Krajowej 1

tel. (24) 2753086, e-mail: nszzsolidarnoscsierpc@wp.pl