„Święta Rodzina” konkurs

Solidarność Nauczycielska w Gostyninie wieloletnim Patronem

Konkursu Bożonarodzeniowego pod hasłem „Święta Rodzina”          

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym rozdano nagrody i wyróżnienia organizowanego przez Agnieszkę Przybyłek i Annę Dąbrowską po raz 14. Konkursu Bożonarodzeniowego, którego celem  było promowanie ponadczasowych wartości zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej. Patronat Honorowy objął Ksiądz Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie oraz Barbara Ewa Gierula,  Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gostyninie.

Andrzej Reder, dyrektor szkoły, powitał licznie zgromadzoną młodzież oraz ich opiekunów informując, że  na konkurs wpłynęły 64 prace w trzech kategoriach:   w kategorii poetyckiej wpłynęły 22 prace, w plastycznej 30, zaś w komputerowej 6.

Świadczy to o tym, że nasz konkurs cieszy się nadal dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów wrażliwych na piękno słowa i obrazu” – powiedział  Andrzej Reder.

Ksiądz Sławomir Wiśniewski, gratulując wytrwałości i ciągłości organizowanych od 14. lat Konkursów Bożonarodzeniowych oraz imponującej liczby gimnazjalistów z powiatu gostynińskiego aktywnie w nich uczestniczących podkreślił, że „ Świętą Rodzinę trzeba poznawać i naśladować poprzez jej cnoty: wiarę, nadzieję, miłość, posłuszeństwo Bogu, pracowitość i gościnność. Jest ona wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin”. 

Z kolei Barbara Gierula nawiązując do celu, jakim jest promowanie wartości zakorzenionych w tradycji chrześcijańskiej przypomniała, że ..„już  w   średniowieczu naród polski szanował rodzinę, szanował swoje gniazdo rodzinne – stąd nazwa Gniezno –  o czym świadczy zapisany w Księgach Henrykowskich piękny strzępek zdania w języku polskim, w którym mąż mówi do żony, aby odpoczęła po ciężkiej pracy, a on jej pomoże.  Podkreśliła, że „Solidarność Nauczycielska” popiera inicjatywy promowania pięknych wartości naszej wiary, czego przykładem jest życie Jezusa z Maryją i Józefem w zwykłej ludzkiej rodzinie pełnej niepewności, trudności i dramatów codziennego życia. Święta Rodzina, tak jak wiele dzisiejszych bezdomnych i bezrobotnych także szukała schronienia i walczyła z trudami życia. Jakie są obecnie nasze rodziny?   Wprowadzane ustawy antyrodzinne, postępuje  coraz większa pauperyzacja polskich rodzin, emigracje i rozbicia, a także często rozkład moralny, alkoholizm, lekceważenie życia i zgubne pokusy starają się zniszczyć tę największą świętość, jaką jest rodzina. Z pewnością wielu z Was opuści swoje domy, założy własne rodziny, niechże więc atmosfera Bożego Narodzenia,  przekazane  wartości będą dla Was drogowskazem w Waszym dorosłym życiu”.