Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału w Gostyninie

18 stycznia 2019 r.

20 lutego 2019 r.

20 marca 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

15 maja 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

18 września 2019 r.

16 października 2019 r.

20 listopada 2019 r.

18 grudnia 2019 r.