Gostynin

Oddział Gostynin (2) Oddział Gostynin (19)

Rada Oddziału Gostynin NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego

na kadencję 2014-2018

  1. Elżbieta Lewandowicz – Przewodnicząca Rady Oddziału
  2. Marek Zalewski
  3. Katarzyna Dubielak
  4. Marek Malecki
  5. Witold Rupciak
  6. Marek Pokropiński
  7. Barbara Gierula
  8. Krzysztof Pączek