Harmonogram posiedzeń Rady Oddziału w Gostyninie

27 stycznia 2020 r.

19 lutego 2020 r.

18 marca 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

20 maja 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

16 września 2020 r.

21 października 2020 r.

18 listopada 2020 r.

19 grudnia 2020 r.  (spotkanie opłatkowe)