Biografia

Bibliografia:

 

 1. Wojciech Roszkowski „Półwiecze Historia polityczna świata po 1945 roku”, Warszawa, 2002
 2. Wojciech Roszkowski, Historii Polski, 1914- 2005, (wyd.

Świat Książki, Warszawa,2003)

 1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989 – 2012, Kraków, 2013
 2. Red. Jerzy Kłosiński, „NSZZ „Solidarność”: 1980-2010”, wyd. Tysol      sp. z o. o. 2010,
 3. „Solidarność” XX lat historii, praca zbiorowa, oficyna wydawnicza

Volumen, Tysol, sp. z o. o., W-wa 2000.

 1. Barbara Konarska – Pabiniak (red.), 17 miesięcy. Narodziny Wolności 1980-1981, Płock 2006
 2. Almanach Sierpecki t. 1, Wydawnictwo „IUNCTUS” s.c., Sierpc 1997
 3. Barbara Gierula, „Naprzeciw wyzwaniom NSZZ „Solidarność” w społeczności lokalnej Gostynina, Region Płock (1980-1990)”, TNP, Płock 2013r.
 4. Jacek Pawłowicz, „Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989”, cz. 1, Oficyny i wydawnictwa podziemne, Płock 1995.
 5. Jacek Pawłowicz, „Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989, cz. 2, Organizacje opozycji antykomunistycznej, Płock 1998.
 6. B.Rydzewska,…w imię ocalenia narodowego…w imię ocalenia narodowego? Relacje o stanie wojennym w Płockiem, Płock 2001
 7.  Obchody 25-lecia NSZZ „Solidarność” w Regionie Płockim, Barbara Gierula , Wioletta Kulpa, Józef Mróz,

„Notatki Płockie” 2005, nr 4, s.48-55