Poparcie kandydatury na Prezydenta Miasta Płocka

Kandydatka na Prezydenta Płocka

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. podjął Uchwałę ws. poparcia kandydatury Pani Wioletty Kulpa w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Płocka.

Pani Wioletta Kulpa jest członkiem NSZZ „Solidarność” i wieloletnim pracownikiem Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Od wielu lat Radna Miasta Płocka.

Duże zaangażowanie w sprawy dot. rozwoju naszego miasta, pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta, uczciwość, szczerość i skromność to jedne z wielu cech, które posiada Pani Wioletta Kulpa kandydatka na urząd Prezydenta Miasta Płocka. Wykazując dużą odpowiedzialność za wykonywaną swoją pracę i decyzje daje dobry przykład rzetelnej pracy.

w załączeniu scan pisma podpisanego przez kandydatkę z prośbą o Jej poparcie.

Pismo P. W. Kulpa

Jednocześnie apeluję do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego o udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat