Category Archives: 2017

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ “Solidarność” w dniu 13 grudnia 2017 roku zaprasza na Mszę Świętą o godz. 18.00 na płocką “Stanisławówkę” (DOLNY KOŚCIÓŁ). Msza św. odbędzie się w intencji ofiar stanu wojennego oraz za wszystkich członków “Solidarności” Regionu Płockiego. Po mszy świętej przejdziemy pod pomnik Protestów |Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ażeby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych, oraz aktywne włączenie się do uroczystości.
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Przedpremierowy pokaz filmu „Życie solidarnością pisane”

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na premierę filmu Ewy Górskiej „Życie solidarnością pisane” opowiadającego o Grażynie Przybylskiej-Wendt, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 NoveKino Przedwiośnie w Płocku. Film Ewy Górskiej prezentuje bohaterkę filmu w trakcie Jej całego życia związanego z Płockiem – od pierwszych doświadczeń w szkole podstawowej, poprzez ścieżkę kariery zawodowej jako lekarki, a także drogę działaczki NSZZ „Solidarność” (jedynej kobiety która zasiadała w prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w roku 1980). Biorącej udział w tworzeniu demokratycznej państwowości, jako artystki w twórczy sposób przepracowującej doświadczenia życiowe.
Po filmie odbędzie się dyskusja z główną bohaterką filmu Grażyną Przybylską- Wendt, a także ze scenarzystką i reżyserką Ewą Górską, którą poprowadzi redaktorka Gościa Niedzielnego Agnieszka Małecka.
Zaproszenia można odebrać w sekretariacie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” do 06.12.2017 r. w godz. 8.00 – 16.00
Ilość zaproszeń ograniczona.
ZAPRASZAMY

Rencisto: utarciłeś zdrowie w pracy, nie masz stażu, ale masz gwarancję od 1 marca 2018 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 6 listopada br. ustawę porządkującą kwestię rent gwarantując wysokość najniższego świadczenia.
Jednocześnie podpisana przez prezydenta ustawa wnosi, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub pobierają emeryturę, nie będą mogły ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowelizacja przewiduje także podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty osobom, które nie miały wymaganego w przepisach stażu pracy.
Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP w sprawie ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat, a przed 1 października 2017 r. – 22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), gwarancją wysokości kwoty najniższego świadczenia. Emerytury te były dotychczas objęte jedynie gwarancją wysokości dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.
Co to oznacza? Ustawa przewiduje podwyższenie emerytur przyznanych z urzędu osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy do wysokości, odpowiednio, 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (w odniesieniu do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
Takie rozwiązanie zapobiegnie zróżnicowaniu wysokości świadczeń w zależności od daty przyznania emerytury z urzędu oraz uporządkuje obecnie obowiązujące rozwiązania, zapewniając jednocześnie minimalną gwarancję wysokości emerytury z urzędu dla wszystkich pobierających uprzednio renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wysokość emerytury zostanie ustalona z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji, tj. z dniem 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r.
Ustawa wprowadza ponadto regulację uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).
Przypomnijmy, że od 1 marca 2017 roku wysokość najniższej emerytury (która przysługuje pod warunkiem wypracowania 22 lat stażu w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn) została podniesiona do 1 tys. zł. Przepisy nie objęły jednak rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie nabywają prawo do świadczeń emerytalnych, a nie mają odpowiedniego stażu pracy.
Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sprawa dotyczy ok. 105 tys. osób.