Category Archives: Aktualności

Życzenia świąteczne

Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani….

Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa
będzie dla Was i Waszych bliskich
źródłem niezachwianej nadziei i pewności,
że miłość zdoła pokonać chwile zwątpienia i rozpaczy.
Chrystus przychodzi po to, aby obdarować nas Swoją mocą,
tak potrzebną każdego dnia.
Niech blask wielkanocnego poranka wleje w nasze serca otuchę
oraz umocni w działaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków.

W imieniu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat

Przewodniczący

ORLEN WARSAW MARATHON

XX Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”

W dniu 28 kwietnia 2019 r. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” organizuje wyjazd na XX Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Polski w Licheniu.
Planowany wyjazd z Płocka (parking przy ORLEN ARENIE) godz. 7.45

Zapisy w sekretariacie Regionu Płockiego /tel. 24 262 88 33 /

Uwaga. Ilość miejsc ograniczona.
lichen2019

KOMUNIKATY KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Przypominamy: rząd zrealizował większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. nauczyciele otrzymają 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. wracamy do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. nastąpi określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. przyznane zostaną tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Takie porozumienie z rządem jest dla nauczycieli bardzo korzystne. Zaznaczamy i dementujemy plotki, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań, mamy własną strategię, którą konsekwentnie realizujemy.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.
W załączeniu przekazujemy treść porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu RP i naszym zespołem negocjacyjnym.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

komunikat 7 kwietnia 2019

komunikat 8 kwietnia 2019
Porozumienie rządu z Solidarnością 7 kwietnia 2019

Nie wolno dyskryminować jednych grup zawodowych kosztem drugich


-Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe i występuje o podwyżki dla wszystkich pracowników – powiedział w radiowej Jedynce Marek Lewandowski, rzecznik przew. KK NSZZ „Solidarność”. Nie wolno zapominać o pracownikach muzeów, sądów i prokuratur, sanepidu, itd. Oni od 2010 roku nie otrzymywali podwyżek.
– Nie ma czegoś takiego jak strajk ZNP. Jest kilkanaście tysięcy strajków w poszczególnych szkołach, dlatego że w polskim prawie nie można prowadzić sporu zbiorowego i strajku wobec rządu i innych podmiotów, tylko wobec swojego bezpośredniego przełożonego, czyli tutaj dyrektora szkoły. W tym kontekście każdy członek „Solidarności” ma suwerenne prawo do podejmowania decyzji – zaznaczył Marek Lewandowski. – Centrali „Solidarności” nic do tego – dodał.

– „Solidarność ” jako całość prowadzi własną akcję, własne działania, i mógłbym spiąć to jednym zdaniem – my dzieci na zakładników brać nie będziemy. Chcemy załatwiać te sprawy miedzy dorosłymi – podkreślił rzecznik związku.

Sztab „Solidarności”: Rząd nie pozostawia nam wyboru


Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,
– z zachowaniem zasady 30 krotności.
– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

o co będziemy protestować_2019

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GŁOGOWCU

8 MARCA 2019 r. DROGA KRZYŻOWA NARODU POLSKIEGO W GŁOGOWCU.

V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Zapraszamy na V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca 2019 r.
Zbiórka przy Płockiej Stanisławówce o godz. 11.00

Msza Święta, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w obronie ojczyzny
START BIEGU godz. 11.40

Do wynajęcia pomieszczenie biurowe.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” posiada od zaraz do wynajęcia pomieszczenie biurowe na Starym Rynku 5 w Płocku w sąsiedztwie Urzędu Miasta Płocka.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze.
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 20 m²
Cena do uzgodnienia.
Kontakt (poniedziałek – piątek) tel. 24 262 88 33 w godz. 8.00 – 16.00
KONDOLENCJE


Henrykowi Kleczkowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają
koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 2 lutego br. (sobota) o godz. 13.00 w kościele pw.Św. Mateusza w Ligowie (gm. Mochowo) powiat sierpecki.